Kategoriarkiv: Opdateringer

Spændende opdatering – især på dronningsiden Vers. 0.83

Så er det igen lykkedes at lave en ny opdatering af stadekorts programmet, således at versionen nu hedder 0.83.

Følgende ændringer er sket.

Dronning historik: Det mest interessante er nu at man bevare dronningens historik. Tidligere var det faktisk sådan at når du skiftede dronningen, så forsvandt den gamle dronnings historik og navngivning. Det bliver nu bevaret.

Bistade check knap. Under stadekortets KONTROL punkt har vi sat en ny knap op, som hedder BISTADE CHECK. Ideen med knappen er at du har været fysisk ved dit bistade. Du har f.eks. lige kontrolleret om der er rammer nok, bierne flyver aktivt. Og mere gør du ikke. Knappen viser at du har været ved bistadet og alt er i orden. Vi kunne kalde knappen: ”Jeg har været der”. Knappen findes også for alle bistader.

Tomme felter under varroa. Vi har sat to tomme felter ind under varroa, da det er vanskeligt at beskrive alle de bekæmpelsesmetoder der faktisk findes. Findes din bekæmpelsesmetode ikke, kan du bruge et af de to tomme felter som afkrydsning. Dronningindspærring er også kommet med som en valgmulighed.

Sprog. Tysk er nu også et muligt sprog i stadekorts programmet.

Dronningfarve i OVERSIGT. Der har været en fejl, når man lavede et print of OVERSIGT, så kom årsfarverne ikke med. Det gør de nu.

Oprettelse af bistader. Vi har oplevet at i nogle tilfælde, når man oprettede et bistade, så blev samme bistade oprettet to gange. Dette er også rettet nu.

Nye instruktions videoer. Vi har lavet en række nye instruktions videoer ang. overstående, som du kan se på www.stadekort.dk eller via nedenstående link

Hurtig indtastning

Bistade kontrol

Notat føring dronning

Tomme felter varroa

Sæsonen står for døren V0.74

Kære stadekortsbruger – sæsonen står lige for døren og det er tid til at gøre www.stadekort.dk klar og/eller skabe dig et overblik over din udvintring.

Ligesom med et håndskrevet stadekort, skal der hvert år laves nogle indledende øvelser.

Først og fremmest skal du være klar over at stadekortprogrammet er datosat til at køre fra 1. januar til 31. december.

Så programmet er allerede klar til den kommende sæson.

Den bedste måde at gøre stadekortsprogrammet klart, er at lave en gennemgang af dine bifamilier i disse dage.

Kontrollere hvilke der er i live og hvilke der ikke er i live.

Hvis en bifamilie ikke er i live, kan du fjerne den fra stadekortet ved enten at slette bifamilier (det betyder at den er helt ude af systemet og dermed tæller den ikke med i opgørelsen fra sidste sæson), så det bedste er i virkeligheden at gøre bifamilien INAKTIV. Det gøres ved at ændre status på dit bistade fra ACTIVE TIL INACTIV. Samtidig ville det være relevant at vurdere om din bifamilie har styrke af en PRODUKTIONSfamilie eller en SMÅFAMILIE.

update1

update2

Hvis vejret ikke er til en fuldstændig gennemgang, kan man dog vurdere hvor mange rammer der er i bifamilien og hvor stor bistyrken er (antal rammer bierne dækker).

På denne måde, har du allerede et godt overblik over din biavl her i starten af den nye sæson.
Med denne klargøring har du fået et godt overblik over din biavl, bistyrke m.m.

update3

14/5 viser at der i den viste biavl er vurderet at der er 14 produktionsfamilier og 5 småfamilier.

Bemærk at stadekortsprogrammet har fået et par spændende opdateringer, som vi vil orientere om i et kommende nyhedsbrev. Det drejer sig om:
1. Bedre dato søgning og opdeling.
2. Sorter bigårde
3. Klik kortet væk for de enkelte bigårde.
4. Mulighed for at angive landekode i forhold til nyhedsbreve.
5. Samt andre små forbedringer.

Held og lykke med stadekortsprogrammet i den nye sæson.

Opdatering af video instruktioner – nyhedsbrev 020916

Kære brugere af stadekort.dk

Vi har nu igen lavet en række opdateringer, men denne gang med vores instruktions videoer. Gå til www.stadekort.dk og find de nye instruktions videoer, som beskriver vores nyeste opdateringer af programmet.

Short notice to non-Danish users of the hivelog program. We have now made additional improvements of the program. We are now also able see identify non-Danish users of the program. We work with 3 languages at the moment – Danish, Spanish and English. In the future we will make newsletters in those languages as well. But at the moment, for those of you that did register before the 1. August 2016, we are not able to see kind of language you are using, so you will get the Danish newsletter. Hope you accept this. We are working on how to solve that problem.

Som I sikkert har bemærket findes stadekorts programmet også som en spansk og engelsk version. Det er nu lykkedes at skille disse bruger ad, så spanske og engelske brugere ikke får vores danske nyhedsbrev. Men – og der er altid et men. Hvis du synes det er sjovt at bruge den engelske version og du derfor i din opsætning har engelsk som brugersprog, vil du i vores nyhedsbrev udsendelse blive betragtet som engelsk bruger. Og derfor får du ikke nyhedsbrevet. Derfor hold øje med www.stadekort.dk, om der er opdateringer.

Vi har lavet mange nye instruktions videoer. Nedenstående er et overblik over vores nye videoer.

* Lav et bogmærke på din Lenovo telefon * Kopier et bistade * Søg et bistade nemt og hurtigt * Nem og hurtig flytning af bistader * Lav noter nemt og hurtigt * Brug af varslingsfarver * Statistik
Brug for din hjælp. Som det sidste vi arbejder på med stadekorts programmet er rapportering og simple statistik. Dette findes allerede, men vi er ikke tilfredse.

Husk vores program kaldes det simple stadekortsprogram, så vi vil ikke begynde at lave mange indviklede beregninger med mere. Men prøv at kigge på den måde du kan lave rapporter og skabe overblik på og giv os gerne nogle tilbagemeldinger hvad du mangler for at kunne skabe det gode overblik over dine bistader i programmet.

Vi er næsten 800 brugere af programmet og det er vi stolte over. Vi prøver i løbet af vinteren at lave små workshop og prøver at være tilstede ved forskellig arrangementer, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til os.

 

Problemer med seneste opdatering

Vi har fået 3 henvendelser, hvor brugere troede de havde mistet data grundet den nye opdatering. Vi kan se at der ikke er mistet data og det derfor er en dårlig ide at oprette en ny konto. Hos en PC bruger var det nok at slette det vi kalder cookies ved trykke Ctrl F5. Hos en IPhone bruger var det nok at slette alle de gemte internetsider i browseren. Vi har nu henvendt os til vores programmør for at få en nærmere forklaring på hvad der sker og hvad man som bruger kan gøre.

 

Spændende nye opdateringer til 0.62

Kære alle brugere af www.stadekort.dk, vi har nu lavet en ny spændende opdatering (version 0.62)

Vi vil snarest lave nye video instruktioner med de nye opdateringer.

Følgende er sket:
Ikon.
Der er lavet et flot ikon, som kommer frem når du laver en genvej til dit skrivebord. Det synes vi selv ser flot ud. For at få ikonet frem er du nødt til at lave en ny genvej.
ikon

Noter. Man kan nu fra menuen indtaste noter, små observationer, generelle kommentarer m.m. som ikke passer ind i selve stadekorts programmet.
noter

Farve mærker. Nu kan du i stadekorts programmet give dit stade et farvemærke. F.eks. rød kunne betyde: vær opmærksom på dette stade! Grøn kunne betyde at dette stade er spændende, god dronning. Du kan selv kigge på farverne og lave dit eget system.
varslingsfarver

Kopier (copy/paste). Når du har oprettet et bistade, med dine vigtige stamoplysninger, kan du kopier stadet og skal så kun indtaste ny stade nr. Det gør det meget nemmere at håndtere søskende serier, parringskassetter m.m.
kopier-stade

Statistik. Vi har nu indsat et lille statistik modul og et lille grafik modul. Dette er kun i sin opbygning, men vi har taget det med, så I kan se hvor vi bevæger hos henad.
stat

Opdatering – mange nye funktioner

Stadekort.dk har nu fået en større opdatering, hvor vi har rettet en del småfejl, men der er også sket et par større opdateringer/tilføjelser. Den nye version hedder nu v5.0, mens den gamle hed v0.4.3. Husk at gå ind under INSTILLINGER og klik på ”Check for nu version”.  Hvis du opdager at der er dukker engelske ord op som ikke er oversat, må du gerne lave en print screen og sende den til os med en lille kommentar.
Blandt de store opdateringer er:

1. Forbedret funktionalitet af ”Oversigt” for hver bigård. Nu kan du ved at trykke på ”Øjet” i højre side af OVERSIGT, vælge de observationer som du synes er vigtigst at have på din oversigt. Prøv det af, det virker rigtigt fint.
w1
2. Nu er der under RAMMER muligt at tilføje antallet af YNGELRAMMER i bifamilien. Dette er især et vigtigt redskab i foråret, når man skal følge en bifamilies udvikling.

w2
3. Under FODER OG HONNING, har vi tilføjet et vægt felt. Der er faktisk to felter. Det har vi gjort ud fra at mange biavlere testvejer deres bistader ved med en ”kuffert” vægt at veje bistadet i 2 sider. Vægten af bistadet er disse to vejninger lagt sammen. Hvis du kun taster et tal ind, bliver dette tal betragtet som stedets vægt.  Dette er også en foder kontrol om foråret og om efteråret. Vi kommer tilbage med instruktioner herom på et senere tidspunkt.

w3

4. Læg mærke til at vi har flyttet lidt på vores knapper, således at der under BEGYND INDTASTNING findes en pil nedad, som viser at der er flere menupunkter under den pågældende knap. Ved BEGYND INDTASTNING findes nu knappen FOR ALLE STADER. Denne knap er fint selv forklarende. Den bruges når du laver et rutine indgreb som gælder for alle bifamilier. Det kunne være skifte bunden, fodre med 2,5 foderdej, lave en kommentar for alle stader osv. Der er herefter mulighed for at klikke de bifamilier fra, som så alligevel ikke har fået udført denne for alle bistader aktivitet.

w4
5. Under ÆNDRE BIGÅRD er funktionen SORTER STADER blevet forbedret og hurtigere. Men det spændende nye er at der er kommet en FLYTNING AF STADER KNAP, således at du som bruger kan flytte en hel eller dele af en bigård med ganske få tastninger. Dette er en stor lettelse for de af jer der vandre meget med jeres bistader.

w5
Husk du kan altid oprette en testbigård i dit program og teste ovenstående. Vi håber I bliver glade for disse nye rettelser. Vi arbejder videre med programmet for at forbedre det yderligere.

Hvad betyder v0.4.3

version

Versions nummer

Mens denne tekst skrives har stadekortprogrammet versionen: v0.4.3. Hvad betyder det? Helt kort siger vi at det første tal repræsenterer større ændringer, mens midterste tal repræsenterer mindre ændringer og det tredje tal repræsentere at der er blevet rettet mindre fejl.

Senest update 0.4.3

update

Vi er nu over 400 brugere. Det glæder os meget at så mange biavlere prøver programmet af. Husk hvis du synes at ”bøvler” med programmet, er der mange gode instruktions videoer på www.stadekort.dk. Efterhånden som sæsonen skrider frem, vil vi prøve at lave små praktiske tips.

Vi laver hele tiden opdateringer, hvorfor det er vigtigt at du med jævne mellemrum går ind i INDSTILLINGER/EKSPORTER og trykker på OPDATER FOR NY VERSION. Her kan du også se det versions nummer du har.

Vi har i denne omgang lavet en del mindre opdateringer, især i forhold til noget af det respons vi har fået. Især var der problemer med at få adfærdskarakterene frem ved bestemte indstillinger. Det er nu på plads. Der er blevet ryddet op i systemet, så opdateringer fremover bliver lettere for os selv.

Vi arbejder i øjeblikket på OVERSIGT. Det er nu fået et lille ansigtsløft og skulle være blevet lidt mere overskuelig. Vi venter stadig på en lille opdatering, nemlig at bistyrken i øjeblikket vises som gennemsnits styrke, det skal jo være den totale bistyrke. Den rettes snarest. Til gengæld skal I glæde jer til en ny vores næste udvikling. Her vil du fremover kunne sortere, vælge hvilke informationer du ønsker at se netop nu i oversigten, så du ikke behøver at ”scrolle” ud af skærmen.

Nyt i stadekort.dk 21.03.2016

Følgende opdateringer er nu gennem ført:

Ændring af ord
BEGYND LOGGING er nu erstattet af BEGYND INDTASTNING. Ordet LOG har skabt en del forvirring, derfor har vi valgt at ændre dette udtryk.

Registrering
Dette er kun relevant for nye brugere af stadekort.dk. Fremover vil brugernavnet være lig med mail adressen. Dette synes vi er mest praktisk.
Se videoen på: http://www.stadekort.dk/registrering/

Overblik over antal bifamilier
Som noget nyt angives ud for hver bigård antal af produktionsfamilier og antal småfamilier (aflæggere). Alle nye oprettede bifamilier betragtes som produktionsfamilier. Drejer det sig om en småfamilie, skal dette angives. Definitionen af en bifamilie er en småfamilie eller ej er op til den enkelte biavler. Men typisk er en småfamilie at betragte som en familie der ikke forventes en fuld honningproduktion fra.
Se videoen på: http://www.stadekort.dk/produktionsfamilie/

Individualisering af stadekortet
Stadekortet indeholder en hel række af muligheder for indtastninger. F.eks. kan man vælge imellem 8 varroa bekæmpelsesmetoder. Nu er det muligt at klikke metoder væk, som aldrig bruges. Det samme kan gøres for varroa-tællinger, foder, sygdomme og adfærdskarakter. Ved adfærdskarakterene kan man f.eks. fravælge bedømmelse af pollen og propolis indsamling.
Se videoen på: http://www.stadekort.dk/individuel/