Om ”Hivelog – Keep it simple”

Velkommen til stadekortsprogrammet: ”Hivelog – Keep it simple”. Programmets formål er, at man som biavler nemt og hurtigt kan opsamle og indtaste de mest nødvendige stadekortsnoter. Programmet prøver ikke at være avanceret. Det skal være simpelt og nemt at anvende.

Programmet kan bruges på alle smartphones og tablets direkte i bigården. Du kan også vælge at printe en oversigt af dine data og skrive dine noter herpå i bigården. Du kan så herefter vælge at indtaste data, når du kommer hjem til din PC. Dette er to måder at arbejde på, som hver for sig kan være praktiske.

Inden du går i bigården skal du åbne programmet op et sted hvor der er internetadgang. Herefter kan du arbejde med programmet offline i din bigård. Når din smartphone eller tablet får internetadgang igen, synkroniseres den med med internetversionen.

Du har altid dine stadekort med, uanset hvor du er. Du kan for hver bigård se et oversigts-stadekort, som viser dig dine seneste aktiviteter, hvilket gør det nemt for dig at forberede dit arbejde i bigården, eller få et hurtigt overblik over dine dronninger/bifamilier.

Programmet tager udgangspunkt i Danmarks Biavlerforenings stadekort, og har en stærk baggrund i bedømmelse af bifamiliens, og dermed dronningens, genetiske egenskaber. Vi har tilføjet flere egenskaber, som bruges i dansk dronningeavl, for at være på forkant. Desuden har programmet en god rapportering omkring varroa, da dette er et af tyngdepunkterne i dansk biavl i de kommende år.

Vi har helt bevidst undladt at lave smart grafik og statistik. Vi håber at have lavet et brugervenligt program. Programmet giver kun simpel statistik, såsom samlet honningproduktion, gennemsnitsudbytte, gennemsnitskarakter osv.

Programmet indeholder en eksportfunktion, således at du kan eksportere data i et såkaldt CSV format, som nemt kan importeres til et regneark. Her kan du som bruger lave din egen statistik, som du selv ønsker det.

Det er uden for programmets opgave at lave vejledninger for, hvordan man håndterer bearbejdningen af data i et regneark. Men vi håber at brugerne af programmet sammen vil udvikle vejledninger og værktøjer herfor. Vi vil gerne dele disse erfaringer på stadekort.dk.

For at få programmet til at virke efter hensigten, er der ganske få spilleregler du som bruger skal følge.

    1. Som bruger skal du opgive dit fulde navn, samt meget gerne dit medlemsnummer af Danmarks Biavlerforening (hvis du har et sådant, ikke tvang), samt din emailadresse. I fremtidige versioner af dette program vil vi ved registrering kontrollere, at disse oplysninger er opgivet, for at godkende din registrering. Din emailadresse fordi vi således kan sende dig meddelelser ang. opdateringer og nye udviklinger af programmet.
    2. Alle dine stader skal have et unikt nr. Sørg for at sikre dig, at du nemt i bigården kan se dit stade nr. Du skal også sikre dig, at du ikke laver dubletnumre. Bemærk at vi har valgt at programmet ikke kontrollerer, at du bruger samme stadenummer to gange.
    3. Programmet er sikret ved, at der konstant tages backup af databasen, men Danmarks Biavlerforening fralægger sig ethvert ansvar ved evt. tab af data ved brug af programmet. Du kan selv sikre dine data ved at eksportere dem til et regneark. Vi forventer ikke tab af data på noget tidspunkt.
    4. Programmet er gratis at anvende, men vi vil på sigt prøve at lave en donationsknap på hjemmesiden, således at vi i fremtiden kan sikre udviklingen af stadekortsprogrammet.

Vi håber du som biavler får glæde af programmet, og at det bliver et nyttigt hjælpeværktøj i din biavl.

Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne ved henvendelse til Flemming Vejsnæs eller Ole Kilpinen (fv@biavl.dk eller olek@biavl.dk). Bemærk at filosofien ved programmet er at holde det simpelt og brugervenligt, og at vi ikke har økonomiske muligheder for at udvikle avancerede værktøjer.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen. Januar 2016

Print Friendly, PDF & Email