Overblik over antal bifamilier (produktions- og småfamilier)

Overblik over antal bifamilier

På stadekortsprogrammets skrivebord, kan du ud for hver bigård se antal af produktionsfamilier og antal af småfamilier (aflæggere).

Alle nyoprettede bifamilier er som standard sat til at være en produktionsfamilier. Du skal derfor kun aktiv gøre noget når du har oprettet/købt en småfamilie. Du kan ved oprettelse af en bifamilie, straks krydse af om den er en småfamilie. Du kan også ændre denne status ved at gå til Ændre bifamilie.

Om en bifamilie er en småfamilie eller ej er op til den enkelte biavler. Men typisk er en småfamilie en familie der ikke forventes en fuld honningproduktion fra. Det kunne være en 3 rammers bifamilie, til opbevaring af dronninger og eller til at forstærke andre produktionsfamilier.

 

Print Friendly, PDF & Email