Bedømmelse af bifamiliens adfærd

adfærd

Karakterskalaen
Karakterskalaen er udarbejdet i samarbejde med de danske dronningavlere. Karakterskalen er et vigtigt arbejdsredskab i bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet.
Bemærk at der er mange flere egenskaber til bedømmelse i stadekortsprogrammet end hvad der officelt bliver brugt i avlsarbejdet i dag. Derfor findes der gode beskrivelser for disse vigtigste egenskaber, mens andre egenskaber er mindre godt beskrevet.

karakter

Karakterskalen går fra 1-5. 1 er dårligste og uacceptabel karakter. Men 5 er topkarakteren for bedste præstation. For at lave en tilfredsstillende bedømmelse af en bifamilier bør der laves mindst 5 bedømmelser i løbet af en sæson.
At bedømme en bifamilie kan i starten være tidskrævende, men når man har opnået en rutine og sikkerhed, så notere man inden i hovedet hvordan en familie egenskaber er og laver notatføringen efter bifamiliens gennemgang.

Sværmtendens
5 Ingen bestiftede cellekopper.
4 Bestiftede cellekopper. Ingen sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværmning.
3 Bestiftede cellekopper. Et sværmhindrende indgreb foretaget. Ingen sværm­ning.
2 Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver. Sværmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange. Ingen sværmning.
1 Sværmning.
Årskarakter: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser

Temperament
5 Stikker ikke. Kan håndteres uden brug af røg.
4 Stikker ikke ved brug af røg.
3 1 – 3 stik uprovokeret.
2 4 – 10 stik uprovokeret.
1 Aggressive. Stikker villigt.
Årskarakter: Gennemsnit af alle bedømmelser – minimum 4.

Tavlefasthed
5 Meget rolige. Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering. Afrystes let. Flyver ikke op ved afrystning.
4 Rolige. Bierne lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afryst­ning.
3 Nervøse. Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
2 Urolige. Bierne løber af tavlerne. Mange bier letter uprovokeret.
1 Meget urolige. Mange bier i luften.
Årskarakter: Gennemsnit af alle bedømmelser – minimum 4.

Nosemaprøver
5 Ingen sporer.
4 Meget svag infektion (0-0,5 mill. sporer pr. bi)
3 Svag infektion (0,5-2 mill. sporer pr. bi)
2 Middel infektion (2-5 mill. sporer pr. bi)
1 Stærk infektion ( mere end 5 mill. sporer pr. bi)
Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver bifamilie som efter aflivning kan analyseres af http://nosemaan.dk/

Udrensningstest
Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sætte det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen. Udrensningen bedømmes efter nedenstående karakterskala.
5 Renser helt ud. Alt udrenset.
4 Renser næsten helt ud. Næsten alt udrenset. Mere end 80 af 100 celler udrenset
3 Renser delvist ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler ud­renset.
2 Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler udrenset.
1 Renser ikke ud.

Kalkyngel
Vurdering af forseglet droneyngel for forekomst af kalkyngel
Der bedømmes et stykke forsegle droneyngel for forekomst af kalkyngel. Hvis en del af ynglen ved bedømmelsen er bortrenset beskrives resultatet som % udrenset yngel. Hvis yngelen ikke er synlig angrebet af kalkyngel, og alle celler er normalt forseglet, gives bemærkningen: 0% udrenset.

Ikke beskrevne karaktere
Adfærdene ”Bygge adfærd” og ”Yngelleje” bliver taget med i betragtning hos de fleste dronningeavlere, hvorimod propolis produktion og pollen indsamling hidtil ikke har indgået i avlsarbejdet.

Byggeadfærd er en beskrivelse af hvor regelmæssigt bifamilien bygger sin voks. Især lægges der mærke til om bierne bygger uregelmæssig i mellem f.eks. tavlerne. Bierne skal holde deres voksbygning på de tilførte vokstavler.

Yngelleje. Dronningens yngelansætning. Her kigges på der på hvor regelmæssig dronningens æglægning. Vi ser gerne store samlede yngellejer. Yngellejet skal ikke være hullet. Et hullet yngelleje kan betyde indavl. Bemærk at sent på sæsonen og i tavler med meget pollen, kan der naturligt være en hullet yngelleje.

Pollensamling. Der er ikke tradition for at bedømme biernes evne til at samle pollen. Men denne karakter kunne på sigt være interessant på sigt, hvis salget af pollen kunne vise sig at være et marked i Danmark. Pollensamling kan have en stor miljø påvirkning, samt er årstidsafhængig. En måde at bedømme pollensamle evnen kunne være at sætte en pollenfælde på bifamilierne i 1-2 døgn og sammenligne familierne med hinanden. Men hidtil er der ikke nogen beskrivelse af denne adfærd.

Propolissamling. Biernes evne til at samle propolis, har lige som overstående ikke været prioriteret. Der har været en tendens til at fravælge bifamilier med en stor propolis samle evne. Igen kunne denne karakter benyttes, når der laves propolis indsamling. Man kan også vurdere det på om bierne aktivt kitter hulrum og huller sammen.

Print Friendly, PDF & Email