Om ”Hivelog – Keep it simple”

Velkommen til stadekortsprogrammet: ”Hivelog – Keep it simple”. Programmets formål er at man som biavler nemt og hurtigt kan opsamle og indtaste de mest nødvendige stadekorts noter. Programmet prøver ikke at være avanceret. Det skal være simpelt og nemt at anvende.

Programmet kan bruges på smartphones, iPhones og IPads direkte i bigården. Du kan også vælge at printe en oversigt af dine data og skrive dine noter herpå i bigården. Du kan så herefter vælge at indtaste data når du kommer hjem til din PC. Dette er to måder at arbejde på, som hver for sig kan være praktiske. Inden du går i bigården, skal du åbne programmet op et sted hvor der er internetadgang. Herefter kan du arbejde med programmet offline i din bigård. Når din smartphone, IPhone osv. får internet adgang, synkroniseres smartphone, IPhone med internet versionen.
Du har altid dine stadekort med, uanset hvor du er.Du kan for hver bigård se et oversigts-stadekort, som viser dig dine seneste aktiviteter, som gør det nemt for dig at forbedrede dit arbejde i bigården eller få et hurtigt overblik over dine dronninger/bifamilier.

Programmet tager udgangspunkt i Danmarks Biavlerforenings stadekort, og har en stærk baggrund i bedømmelse af bifamiliens og dermed dronningens genetiske egenskaber. Vi har føjet flere egenskaber som bruges i dansk dronningavl for at være på forkant. Desuden har programmet en god rapportering omkring varroa, da dette er et af tyngdepunkterne i dansk biavl i de kommende år.

Vi har helt bevist undladt at lave smart grafik og statistik. Vi håber vi at have lavet et brugervenligt program. Programmet giver kun simpel statistik, såsom samlet honningproduktion, gennemsnitsudbytte, gennemsnits karakter osv. Programmet indeholder en eksport funktion, således at du kan eksportere data i et såkaldt CSV format, som nemt kan importeres til et regneark. Her kan du som bruger lave din egen statistik, som du selv ønsker det. Det er uden for programmets opgave at lave vejledninger for hvordan man håndtere bearbejdeningen af data i et regneark. Men vi håber at brugerne af programmet sammen vil udvikle vejledninger og værktøjer herfor. Vi vil gerne dele disse erfaringer på stadekort.dk.

For at få programmet til at virke efter hensigten er der ganske få spilleregler du som bruger skal følge.

  1. Som bruger skal du opgive dit fulde navn, samt meget gerne dit medlemsnummer af Danmarks Biavlerforening (hvis du har et sådant (ikke tvang)), samt din mailadresse. I fremtidige versioner af dette program, vil vi ved registrering kontrollere at disse oplysninger er opgivet, for at godkende din registrering. Din mail adresse fordi vi således kan sende dig meddelelser ang. opdateringer og nye udviklinger af programmet.
  2. Alle dine stader skal have et unik nr. Sikre dig, at du nemt i bigården kan se dit stade nr. Du skal også sikre dig at du ikke laver dublet numre. Bemærk at vi har valgt at programmet ikke kontrollere at du bruger samme stadenummer to gange.
  3. Programmet er sikret, ved at der konstant tages backup af databasen, men Danmarks Biavlerforening fralægger sig ethvert ansvar ved evt. tab at data ved brug af programmet. Du kan selv sikre dine data ved at eksportere dem til et regneark. Vi forventer ikke tab af data på noget tidspunkt.
  4. Programmet er gratis at anvende, men vi vil på sigt prøve at lave en donations knap på hjemmesiden, således at vi i fremtiden kan sikre udviklingen af stadekortsprogrammet.

Vi håber du som biavler får glæde af programmet og at det bliver et nyttigt hjælpe værktøj i din biavl.

Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne ved henvendelse til Flemming Vejsnæs eller Ole Kilpinen (fv@biavl.dk eller olek@biavl.dk). Bemærk at filosofien ved programmet er at holde det simplet, brugervenligt og at vi ikke har økonomiske muligheder for at udvikle avancerede værktøjer.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen. Januar 2016

Print Friendly, PDF & Email